Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze WRZESIEŃ

Znowu razem Z latawcem w przedszkolu Żegnamy lato Ziemia- Nasza planeta kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integracja z grupą współpraca z rówieśnikami w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku stosowanie zwrotów grzecznościowych...

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze maj MISIE

Krąg tematyczny: Patriotyczny maj • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych kształtujących postawę • doskonalenie sprawności manualnej • dostrzeganie piękna najbliższego otoczenia • wzbudzanie pozytywnych emocji związanych z własnym...

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze kwiecień MISIE

Krąg tematyczny: Zwierzęta domowe i hodowlane kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie ciała zachęcanie do kontaktów ze zwierzętami i czerpania satysfakcji z tworzenia relacji między dzieckiem a pupilem rozbudzenie dziecięcej empatii w stosunku do zwierząt...

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze MARZEC

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze MARZEC Krąg tematyczny Jak dbać o zdrowie • nabywanie świadomości, że dla zdrowia należy aktywnie spędzać czas wolny • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw • uważne słuchanie dorosłych i dzieci • wdrażanie do...

Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze LUTY

Krąg tematyczny: Dawne zawody • uczestniczenie w zabawach ruchowych • ćwiczenie sprawności manualnej • przejawianie swoich emocji i uczuć poprzez charakterystyczne dla dziecka formy wyrazu • nabywanie świadomości, że wszyscy doświadczają emocji • wczuwanie się w...

DYŻURY WAKACYJNE ŻORSKICH PRZEDSZKOLI 2022

W 2022 roku żorskie przedszkola będą pełniły dyżury wakacyjne jedynie dla swoich wychowanków. Chcąc zapisać dziecko na dyżur wakacyjny należy skontaktować się z sekretariatem przedszkola. O przyjęciu dziecka na dyżur decydowała będzie kolejność zgłoszeń.   PLACÓWKA...
Skip to content