Informacje

Zamierzenia wrzesień Pszczółki

WRZESIEŃ Witajcie w przedszkolu ! Droga do przedszkola. To były wakacje! Nadeszła jesień. zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych; dbanie o narządy zmysłów poprzez: dobre oświetlenie miejsc zabaw, pracy, unikanie...

Zamierzenia maj

Pszczółki OBSZAR FIZYCZNY • doskonalenie umiejętności sprawnego przebierania się, wiązania sznurowadeł • doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole, sprzątania po posiłku • wdrażanie do prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu w sytuacjach...

Zamierzenia czerwiec

Pszczółki OBSZAR FIZYCZNY • wdrażanie do systematycznego podejmowania aktywności ruchowej • doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziem pisarskim z użyciem prawidłowego chwytu • wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych OBSZAR EMOCJONALNY • wdrażanie...

Zamierzenia kwiecień

Pszczółki   TYTUŁ: MORSKIE PODRÓŻE I OPOWIEŚCI     Cele ogólne OBSZAR FIZYCZNY wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach w sali i na świeżym powietrzu kształtowanie nawyku przestrzegania zasad zachowania zapewniających...

DYŻURY WAKACYJNE ŻORSKICH PRZEDSZKOLI 2022

W 2022 roku żorskie przedszkola będą pełniły dyżury wakacyjne jedynie dla swoich wychowanków. Chcąc zapisać dziecko na dyżur wakacyjny należy skontaktować się z sekretariatem przedszkola. O przyjęciu dziecka na dyżur decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

Zamierzenia luty

TYTUŁ: KARNAWAŁ NA ŚWIECIE Cele ogólne OBSZAR FIZYCZNY • wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach w sali i na świeżym powietrzu • kształtowanie nawyku przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo • doskonalenie...

NAUCZYCIELE
Sala
Obrazek z niebieskim tłem przedstawiający ucznia w ławce. Obok biały napis zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze.
Skip to content