Informacje

Zamierzenia luty

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze luty Pszczółki: poznaje literę "B,b" nazywa części ciała zaznacza narządy zmysłów odszukuje słowa ukryte w innych słowach poznaje zawody i ich atrybuty poznaje etapy powstawania chleba poznaje właściwości magnesu poznaje literę...

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze styczeń

ZAMIERZENIA STYCZEŃ − poznaje sposoby pomiaru czasu, odczytuje pełne godziny z modelu zegara, − poznaje przyczyny następstwa dnia i nocy, - poznaje nazwy miesięcy i ich kolejność, - liczy w dostępnym mu zakresie, rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 7 - wykonuje...

DYŻURY WAKACYJNE ŻORSKICH PRZEDSZKOLI 2023

W 2023 roku żorskie przedszkola będą pełniły dyżury wakacyjne jedynie dla swoich wychowanków. Zapisy na dyżur wakacyjny odbędą się w dn. 4 - 12 maja br. lub do wyczerpania miejsc. Informacja o sposobie zapisów pojawi się z odpowiednim wyprzedzeniem. O przyjęciu...

Zamierzenia grudzień

GRUDZIEŃ: Tematy: 1.Urządzenia elektryczne. 2. Nadchodzi Zima. 3. Święta,święta. 4. W świecie zabawek. -poznanie litery L, l - porównywanie liczebności zbiorów, - utrwalenie poznanych liter, - rzucanie do celu, - poznanie litery Y, y - nauka piosenki o Zimie -...

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze listopad

LISTOPAD: -nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki); - słowne określanie struktury kartki i samodzielne próby eksperymentowania z...

Pszczółki zamierzenia październik

TEMATY W PAŹDZIERNIKU Co robią zwierzęta jesienią? Jesień w sadzie Jesień na działce Liczymy zwierzęta Dbamy o zdrowie ZAMIERZENIA: Dzieli wyrazy na głoski i sylaby. Wymienia słowa kończące lub rozpoczynające się daną głoską. Poznaje podział głosek na samogłoski i...

NAUCZYCIELE
Sala
Obrazek z niebieskim tłem przedstawiający ucznia w ławce. Obok biały napis zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze.
Skip to content