Informacje

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

ZAMIERZENIA NA MIESIĄC WRZESIEŃ 1. Jestem w przedszkolu 2. Jestem grzecznym przedszkolakiem 3. Droga do przedszkola 4. Jesień w parku i w lesie - wdrażanie do utrzymywania porządku w miejscu zabawy - rozwijanie orientacji w przestrzeni - rozwijanie inwencji twórczej...

Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze na miesiąc maj ,,Żabki”

  ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ, GRUPA I ,,ŻABKI’’ 1.JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM -poszerzanie wiadomości na temat miejsca swojego zamieszkania -rozwijanie patriotycznej postawy -kształcenie postawy patriotycznej podczas nauki hymnu...

Zamierzenia na miesiąc kwiecień 2022

Zamierzenia na miesiąc kwiecień 1. W gospodarstwie - rozumienie, że zwierzęta mają podobne potrzeby jak ludzie i człowiek musi pomagać im je zaspokajać, opiekować się zwierzętami, - wzmacnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego poprzez śpiewanie na zgłoskach: mu,...

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec grupa I Żabki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC, GRUPA I ,,ŻABKI’’ 1.Zabawy tu i tam - rozwijanie umiejętności wypowiedzi na forum grupy - kształtowanie poczucia tożsamości - utrwalenie nazw i wyglądu figur geometrycznych - poszerzanie umiejętności...

DYŻURY WAKACYJNE ŻORSKICH PRZEDSZKOLI 2022

W 2022 roku żorskie przedszkola będą pełniły dyżury wakacyjne jedynie dla swoich wychowanków. Chcąc zapisać dziecko na dyżur wakacyjny należy skontaktować się z sekretariatem przedszkola. O przyjęciu dziecka na dyżur decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

Zamierzenia na miesiąc styczeń

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ, GRUPA I ,,ŻABKI’’ 1.Zwierzęta zimą -poszerzanie wiadomości nt. ptaków -rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą - utrwalanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych, wyrabianie umiejętności ruchowego...

NAUCZYCIELE
Sala
Obrazek z niebieskim tłem przedstawiający ucznia w ławce. Obok biały napis zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze.
Skip to content