Zaznacz stronę

plan dnia

Przedszkola Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30

(8:00–13:00 realizacja podstawy programowej)

Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.00

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola.

 • Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.

 • Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.

 • Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi.

 • Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp.

 • Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe.

 • Czynności higieniczne.

8.00 – 8.30

 • Zabawy zgodnie zainteresowań dzieci.

8.30 – 9.00

 • Prace porządkowe.

 • Ćwiczenia poranne.

 • Przygotowanie do śniadania.

 • Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

9.00 – 11.15

 • Zajęcia edukacyjne kierowane i niekierowane w sali i na powietrzu prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania.

 • Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela.

 • Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

 • Spacer, zabawy na świeżym powietrzu (zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze).

 • Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

 • Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, plastyczne, muzyczne, teatralne, inne.

11.15-12.00

 • Czynności higieniczne.

 • Przygotowanie do obiadu.

 • Obiad – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

12.15-12.30

 • Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno-kompensacyjna i indywidualna.

12.30-14.00

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym.

 • Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.

 • Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi.

 • Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

 • Realizacja projektów grupowych

14.00-14.20

 • Czynności porządkowe i samoobsługowe.

 • Przygotowanie do podwieczorku.

 • Podwieczorek – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

14.20-16.30

 • Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci.

 • Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci.

 • Zabawy i gry edukacyjne przy stolikach z małym zespołem.

 • Czytanie fragmentów książek.

 • Ćwiczenia grafomotoryczne.

 • Prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych.

 • Rozchodzenie się dzieci.

6.30-7.30 zajęcia w Sali zbiorczej

15.30-16.30 zajęcia w Sali zbiorczej

Skip to content