Zaznacz stronę

Informacje

Zamierzania dydaktyczno-wychowawcze marzec

Krąg tematyczny: Zdrowie jest najważniejsze Dostarczenie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu Kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych Rozumienie potrzeby wizyty u lekarza w celach...

ZAMIERZENIE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE LUTY

Krąg tematyczny " Zimowe sporty" Rozwijanie mowy i koncentracji. Zapoznanie z zimowymi sportami. Rozwijanie sprawności manualnej. Umuzykalnianie dzieci poprzez prowadzenie zabaw muzyczno -ruchowych. Przypomnienie zasad bezpiecznych zabaw zimą. Krąg tematyczny:  W...

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze MISIE STYCZEŃ

  Krąg tematyczny: Zimowe potrzeby ptaków poznawanie sposobów pomagania ptakom wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków uwrażliwianie na potrzeby ptaków (zwłaszcza zimą) poznawanie wyglądu wybranych ptaków rozwijanie umiejętności przeliczania, wzbogacanie...

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze MISIE GRUDZIEŃ

Krąg tematyczny: Choinkowe czary Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt Doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy i przed zaproszonymi rodzicami Zapoznanie z ciężką pracą...

Zamierzenie dydaktyczno-wychowawcze listopad

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze listopad Krąg tematyczny: Zwierzęta jesienią Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości na temat wybranych gatunków zwierząt oraz ich sposobu przygotowywania się do zimy • Rozumienie istoty zmian zachodzących w świecie przyrody...

NAUCZYCIELE
Sala
Obrazek z niebieskim tłem przedstawiający ucznia w ławce. Obok biały napis zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze.
Skip to content