Zaznacz stronę

uwaga

Zasady odpłatności za przedszkole

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Wysokość dziennej stawki żywieniowej w przedszkolu uzależniona jest od liczby spożywanych posiłków i wynosi:

  1. za śniadanie 2,60 zł
  2. za obiad 5,30 zł
  3. za podwieczorek 2,10 zł

Nieodpłatna realizacja 5-cio godzinnej podstawy programowej.

Opłata za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,30  za każdą rozpoczętą godzinę. 

Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu ustala się na podstawie dni obecności dziecka.

Należność za pobyt w przedszkolu płatna jest do 15-tego każdego miesiąca przelewem na indywidualny rachunek bankowy. W przypadku nieuregulowania należności za pobyt dziecka w przedszkolu we wskazanym terminie, podlegać będzie przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

(aktualizacja wrzesień 2023 r.)

Skip to content