Zaznacz stronę

dodatkowe lekcje

Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci oraz oczekiwaniom rodziców, co roku proponujemy w przedszkolu zajęcia dodatkowe:                                                                                                                                                    

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Dla dzieci z wadami postawy oraz wszystkich dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Wszystkie dzieci z przedszkola zawsze na początku roku szkolnego, za zgodą rodziców, badane są przez przedszkolnego fizjoterapeutę panią mgr Aleksandrę Szklany. Zajęcia prowadzone są w małych grupach tworzonych w zależności od typu schorzenia. Zajęcia mają na celu: działać profilaktycznie, eliminować wady postawy, kształtować nawyk prawidłowej postawy, zapewnić wszechstronny rozwój fizyczny i wspaniałą zdrową zabawę.Zestawy ćwiczeń przygotowywane są i prowadzone przez fizjoterapeutę , terapeutę integracji sensorycznej panią mgr Aleksandrę Maczek. Są dostosowane do wieku dzieci, do rodzaju występującej wady oraz realizowania celów korekcyjnych.

JĘZYK ANGIELSKI

Nauka języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym, polega głównie na kontakcie z językiem w formie zabawowej, opartej na bezpośrednim kojarzeniu przedmiotów, zjawisk i czynności ze słowem. W toku prowadzonych zajęć dziecko przyswaja sobie brzmienie języka, uczy się rozumienia języka. Są to jedne z wielu ulubionych zajęć dzieci w przedszkolu. Celem zajęć jest: zapoznanie dzieci z językiem angielskim, rozwinięcie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. tematyka zajęć jest związana ze światem dziecka (zabawy, przyjaciele, dom) , każde zajęcia uatrakcyjniają gry, piosenki, zabawy ruchowe, historyjki, wierszyki.

ZAJĘCIA Z WYKORZYSTANIEM MULTIMEDIÓW

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem komputera, tablicy interaktywnej, dywanu interaktywnego. Zabawa i nauka z ich wykorzystaniem rozwija u dzieci procesy poznawcze, dużą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość, szybkość reakcji, pamięć, uwagę i myślenie, jak również bardzo uatrakcyjniają zajęcia.

RELIGIA

Zajęcia w grupach dzieci 6 i 5- letnich po wcześniejszym wyrażeniu zgody rodziców lub opiekunów na uczestniczenie w nich dzieci. Sposób przekazywania wiadomości dostosowany jest do możliwości dzieci. Celem katechezy przedszkolnej jest zbliżenie dziecku fundamentalnej prawdy wiary katolickiej.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

We wrześniu każdego roku logopeda przeprowadza w przedszkolu badania logopedyczne wszystkich dzieci 5-cio i 6-cio letnich oraz 4-ro i 3- letnich za zgodą rodziców. Ich celem jest wyłonienie dzieci, które wymagają pomocy logopedycznej. O wynikach badań informowani są rodzice dzieci. Z rodzicami, których dzieciom potrzebna jest pomoc, logopeda przeprowadza indywidualne rozmowy omawiając problemy dziecka. Dzieci są kwalifikowane na zajęcia za zgodą rodziców. Zajęcia – prowadzone indywidualnie z każdym dzieckiem – odbywają się raz w tygodniu w godzinach pracy przedszkola i trwają jednorazowo ok.30 min. Konieczna jest też systematyczna praca z dzieckiem w domu – wg wskazówek logopedy. Logopeda pracując indywidualnie z każdym dzieckiem dostosowuje metody oddziaływań na aparat mowy stosownie do potrzeb dziecka. Zajęcia prowadzą: logopeda, psycholog,socjoterapeuta mgr Anna Grzywacz; oligofrenopedagog, logopeda mgr Beata Niżnik-Guziuk; neurologopeda mgr Barbara Matyja oraz nauczyciel, logopeda mgr Renata Łyszkiewicz.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Psycholog odpowiedzialny za psychologiczną opiekę nad wszystkimi dziećmi, koordynuje pracę terapeutyczną m.in. poprzez spotkania zespołu terapeutycznego. W ciągu całego roku prowadzi poradnictwo psychologiczne dla rodziców oraz konsultacje z pedagogami specjalnymi, wychowawcami grup – nauczycielami przedszkolnymi. Odbywa się także indywidualna terapia psychologiczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

Opieka psychologiczna w przedszkolu polega na stymulowaniu rozwoju psychicznego dzieci poprzez indywidualne ćwiczenia funkcji poznawczych i percepcyjnych oraz pomocy w pokonywaniu trudności interpersonalnych i problemów emocjonalnych. Opieką psychologiczną otacza wychowanków przedszkola i ich rodziny, psycholog, socjoterapeuta mgr Katarzyna Malikiewicz oraz psycholog i logopeda mgr Anna Grzywacz.

ARTETERAPIA

Definicje arteterapii:

– Terapia z wykorzystaniem muzyki, tańca, poezji, dramatu – teatru, zabawy, fotografii a także hodowli roślin, kontaktu z lasem, morzem – Terapia przy udziale sztuk plastycznych i technik związanych z plastyką

– Arteterapia w wąskim znaczeniu obejmuje terapię z użyciem sztuk plastycznych, w szerokim znaczeniu obejmuje natomiast muzykoterapię, biblioterapię, a ponadto działania terapeutyczne z wykorzystaniem teatru, filmu oraz malarstwa, rzeźby, grafiki i innych sztuk plastycznych. Arteterapia to twórczy trening, to terapia wykorzystująca proces tworzenia lub wynik procesu twórczego do wzbogacenia własnej osobowości. Jest to proces poznawania siebie, przygoda z procesem tworzenia oraz z twórczym myśleniem.

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE W SALI DOŚWIADCZEŃ ŚWIATA

Jest to miejsce, gdzie osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, zaburzeniami mowy, innymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami mają możliwość uczestniczyć w polisensorycznej terapii. Głównym celem terapii jest doświadczanie świata wszystkimi zmysłami: wzrokiem, dotykiem, słuchem, węchem. W pomieszczeniu tym dziecko poddawane jest wpływowi różnorodnych bodźców dźwiękowych, świetlnych, zapachowych i mechanicznych. Pracownia ta daje także możliwość nabycia nowych umiejętności: ćwiczenia równowagi oraz koncentracji uwagi, daje także możliwość relaksu, wyciszenia, aktywnego spędzenia wolnego czasu.

 INTEGRACJA SENSORYCZNA

W obszarze naszych zainteresowań leży dziecko i jego rodzina. Pracujemy z dziećmi od 2,5 r. życia. Prowadzimy:

– diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej

– diagnozę i terapię logopedyczną

– zajęcia z emisji głosu

– terapię afazji

– diagnozę i terapię psychologiczną dla dzieci

– terapię pedagogiczną

Skip to content