Zaznacz stronę

Informacje

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Miesiąc : Maj

- rozwijanie mowy - budzenie zainteresowania literami - rozwijanie słuchu fonematycznego - rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter - rozwijanie ciekawości badawczej - rozwijanie sprawności fizycznej - doskonalenie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas tańca -...

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Miesiąc : Kwiecień

poznanie postaci Mikołaja Kopernika oraz dawnych i obecnych sposobów prowadzenia obserwacji poznanie litery „Ł,ł” wyjaśnienie pojęcia gwiazdozbioru poznanie kulistego modelu ziemi – globusu oglądanie książek związanych z kosmosem odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9...

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Miesiąc : Marzec

poznanie litery „P,p” utrwalanie poznanych dotąd liter zapoznanie z zegarem i sposobem jego działania utrwalanie pojęć : wczoraj, dziś, jutro poznanie litery „U,u” poznanie odejmowania jako ubywanie elementów utrwalanie poznanych dotąd liczb poznanie podstawowych...

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Miesiąc : Luty

poznanie litery „b, B” nazywanie wskazanych części ciała zaznaczanie na rysunku narządów zmysłów wykorzystywanie narządów zmysłów podczas zabaw badawczych różnicowanie słów różniących się tylko jedną głoską podawanie liczby mnogiej i zdrobnień do podanych słów...

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Miesiąc : Styczeń

poznanie litery „R,r” przypomnienie, że dni tygodnia, miesiące i pory roku powtarzają się cyklicznie nazywanie zegarów – dawnych i współczesnych usprawnianie narządów mowy podczas ćwiczeń artykulacyjnych poznanie liczby 7 rozwiązywanie zagadek o miesiącach poznanie...

NAUCZYCIELE
Sala
Obrazek z niebieskim tłem przedstawiający ucznia w ławce. Obok biały napis zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze.
Skip to content