Zaznacz stronę

historia przedszkola

PRZEDSZKOLE NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM JANA BRZECHWY W ŻORACH

01 grudnia 1980 r.

Oddano do  użytku nowy budynek przedszkola w, którym początkowo były 3 oddziały.

11 listopada 1980 r.

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania z Katowicach zostało otwarte Przedszkole nr 22 na Osiedlu Wincentego Pstrowskiego z Żorach. (Obecnie os. Wojciecha Korfantego)

Pierwszym Dyrektorem przedszkola była Pani Halina Ciucias.

Pełniła swoją funkcję od 11.11.1980 – do 31.08.1987r.

Do podstawowych zadań przedszkola należy wszechstronny rozwój dzieci i przygotowanie ich do rozpoczęcia nauki w szkole oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu dzieciom opieki wychowawczej.

01 września 1981r. 

Został otwarty pierwszy oddział specjalny dla dzieci niepełnosprawnych, który istniał do 31 sierpnia 1997r. W grudniu 1993r. zakupiono pierwszy sprzęt do rehabilitacji pod nazwą „AKTIW” i po raz pierwszy w Żorach zaczęto prowadzić gimnastykę korekcyjną.

01 września 1987r.

Dyrektorem Przedszkola została pani Irena Fijałkowska.

Rok 1997 r.

Rok 1997 r. tworzy nowe dzieje w historii przedszkola. Z woli rodziców i kilku chętnych nauczycielek powstała integracja w naszym przedszkolu. Integracja w przedszkolu rozpoczęła się innowacją pedagogiczną autorstwa p. Ireny Fijałkowskiej ówczesnego dyrektora przedszkola

01 września 1997 r.

W przedszkolu powstały dwa pierwsze oddziały integracyjne

Czerwiec 2000 r.  

personel pedagogiczny stworzył koncepcję pracy  przedszkola . Nad koncepcją pracy przedszkola pracował wspólnie cały zespół ( dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele i specjaliści ) pod opieką dwóch trenerów. Efektem pracy jest dokument „Koncepcja Pracy przedszkola Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach, który jest punktem odniesienia dla merytorycznych i organizacyjnych działań placówki.

Rok 2003 r.

Rzecznik Praw Dziecka i CMPPP w Warszawie nadał Przedszkolu Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach tytuł LIDERA INTEGRACJI.

Odbyło się I Forum Placówek Integracyjnych Delegatury Rybnik  Zorganizowano również na potrzeby terapii dzieci niepełnosprawnych „ Salę doświadczania Świata – „SNOEZELLEN”.

Rok 2004 r.

Przedszkole brało udział w projekcie „Walizeczka obywatela Europy” w ramach SOCRATES COMENIUS.

01 września 2007r.

Dyrektorem Przedszkola została pani Danuta Juroszek.

01 września 2007r.

Powołano Zespół Wczesnego wspomagania Rozwoju. Przygotowano gabinet do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju wyposażony w odpowiedni sprzęt i pomoce. W przedszkolu prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla ok. 24 dzieci.   

Lata 2008 – 2009

W przedszkolu powstał nowy plac zabaw dla dzieci w ogrodzie przedszkolnym wyposażony w nowoczesne urządzenia do zabaw.  Przedszkole wzięło udział w projekcie finansowanym przez EFS „ Mały człowiek – wielkie marzenia”. W ramach projektu zorganizowano zajęcia dodatkowe : Zajęcia terapii SI, Taniec nowoczesny, Zespół instrumentalny.  

Lata 2009 – 2010

Przedszkole wzięło udział w projekcie finansowanym przez EFS „Żorskie Euroludki”. W ramach projektu zorganizowano zajęcia dodatkowe : Zajęcia terapii SI, Taniec nowoczesny, Zespół instrumentalny, Joga z arteterapią.   

Rok 2012

W maju 2012 roku społeczność przedszkola wybrała na patrona przedszkola Jana Brzechwę. 12 maja 2012 roku przedszkole otrzymało imię Jana Brzechwy. Od tej chwili co roku obchodzimy „Święto Patrona”.

Rok 2017

Dyrektorem Przedszkola została pani Aldona Brawańska

Skip to content