Nasze przedszkole bierze udział w projekcie unijnym „Gotowi do startu” realizowanego przez Gminę Miejską Żory w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1...

czytaj dalej