Zaznacz stronę

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie unijnym „Gotowi do startu” realizowanego przez Gminę Miejską Żory w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Poniżej dokumenty do pobrania

Skip to content