Zamierzenia wrzesień

Wrzesień 1.Malinki w przedszkolu witamy i do zabawy zapraszamy 2. W naszym przedszkolu 3.Jesteśmy podobni, jesteśmy różni 4.Bezpieczni na drodze 5.Owocowy festiwal zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą budowanie atmosfery sprzyjającej wzajemnemu zaufaniu i...

Zamierzenia Styczeń

STYCZEŃ 1. Czy można cofnąć czas? 2. Kto jest kucharzem leśnych zwierząt? 3. Kto to taki: mama mamy, tata taty? 4. Dlaczego pewien czwartek jest tłusty? W tym miesiącu będziemy: – rozwijać koordynację ruchowo-słuchowo-wzrokową; -nabywać płynność ruchów rąk (np....

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Grudzień

1. „Co cieszy mikołaja?” 2. „Jakie sporty uprawia Pani Zima?” 3. „ O czym w święta każdy z nas pamięta?” 4. „Święta tuż, tuż…” W tym miesiącu będziemy: – samodzielne używać wybranych narzędzi, przyborów oraz organizować sobie stanowiska pracy i porządkować je po...

Zamierzenia na miesiąc grudzień

Zamierzenia na miesiąc grudzień 1. Co przynosi zima rozwijanie pamięci mechanicznej i zachęcanie do odtwarzania wiersza ruchemrozwijanie umiejętności matematycznychdoskonalenie sprawności aparatu mowyprowadzenie zajęć badawczych ze śniegiemzachęcenie do wyciągania...

Zamierzenia listopad:

TYTUŁ: KULINARNE CIEKAWOSTKI OBSZAR FIZYCZNY • wdrażanie do dbałości o higienę, kształtowanie świadomości zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania • kształtowanie umiejętności prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu oraz nawyku sprzątania po posiłku •...
Skip to content