Zaznacz stronę

 

  1. Dzieci z całego świata
  2. Zwiedzamy nasz kraj
  3. Wkrótce wakacje
  4. Ekozabawki

 

– wdrażanie do przestrzegania zasad podczas zabaw, gier

– dorysowywanie brakujących elementów

– układanie zdań z podanych słów

– rozwijanie umiejętności muzykowania pod kierunkiem dyrygenta

– poznanie cech przyjaciela

– dobieranie zdań do obrazków

– reagowanie na wolną i szybką melodię

– stosowanie liczebników głównych i porządkowych

– określanie położenia przedmiotów

– wypowiadanie się zdaniami na określony temat

– wypowiadanie fragmentów z różnym natężeniem głosu i intonacją

– nazywanie najważniejszych obiektów i rzek w Polsce

– aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

– branie czynnego udziału w eksperymentach

– wyciąganie wniosków

– uważne słuchanie poleceń

– samodzielne wykonywanie codziennych czynności

Skip to content