Zaznacz stronę
 • rozpoznaje i nazywa literę ł: drukowaną i pisaną, małą i wielką
 • rozwiązuje rebusy
 • potrafi działać w zespole
 • poznaje zasadę powstawania dnia i nocy
 • zna nazwy planet Układu Słonecznego
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
 • gra na instrumencie perkusyjnym według wskazówek nauczyciela
 • rozwiązuje krzyżówkę obrazkowo–wyrazową
 • rozpoznaje i nazywa literę j: drukowaną i pisaną, małą i wielką
 • numeruje obrazki historyjki według kolejności zdarzeń, opowiada ją
 • wymyśla rymujące się zakończenia zdań
 • rozpoznaje liczbę10, liczy w dostępnym mu zakresie
 • wykonuje pracę plastyczną różnymi technikami
 • porządkuje przedmioty ze względu na podaną cechę
 • podejmuje próby samodzielnego czytania
 • rozpoznaje i nazywa literę f: drukowaną i pisaną, małą i wielką
 • poznaje zasady segregowania odpadów
 • określa zdania prawdziwe i zdania fałszywe
 • rozpoznaje i nazywa literę h: drukowaną i pisaną, małą i wielką
 • dodaje w dostępnym zakresie
Skip to content