Zaznacz stronę
 • wskazuje Polskę na mapie Europy
 • wypowiada się zdaniami na określony temat
 • wyjaśnia skrót UE, wie, jak wygląda flaga UE
 • zna nominały monet i banknotów obowiązujących w Polsce
 • dodaje i odejmuje w zakresie 10
 • stosuje liczebniki – główne i porządkowe – w zakresie 10
 • reaguje na komendy według ustalonych zasad
 • układa obrazki historyjki według kolejności zdarzeń
 • uczestniczy w zabawie z elementem współzawodnictwa
 • rozwiązuje zagadki
 • czyta tekst utworzony z poznanych liter
 • czyta zdania, wykonuje do nich rysunki
 • wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją
 • poznaje powiedzenia i przysłowia, których bohaterami są zwierzęta
 • tworzy rodziny zwierząt, poprawnie nazywa ich członków
 • kończy porównania, dobierając odpowiednią nazwę zwierzęcia
 • wie, jak należy się zachować w zoo;
 • dobiera pasujące do siebie obrazki na zasadzie przeciwieństw
 • porównuje masy przedmiotów, stosuje określenia: lżejszy od, cięższy od, ważący tyle samo
 • poznaje zasady działania wagi szalkowej
 • imituje różne emocje za pomocą dźwięków, gestów, mimiki
 • prezentuje przygotowany program artystyczny
 • prawidłowo artykułuje wszystkie dźwięki
 • bawi się w ogrodzie przedszkolnym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
 • bawi się z rówieśnikami, przestrzega ustalonych zasad
Skip to content