Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze listopad

LISTOPAD: -nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki); – słowne określanie struktury kartki i samodzielne próby eksperymentowania...

Moduł I – język migowy dla dzieci

Grupa ,,Malinki” z Przedszkola 22 w Żorach zaczęła przygodę z językiem migowym w ramach @Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny – Migowy dla dzieci, organizowanego przez @MiguMig – zabawy z językiem migowym. Malinki zrealizowały I Moduł, którego...
Skip to content