Informacje

DYŻURY WAKACYJNE ŻORSKICH PRZEDSZKOLI 2022

W 2022 roku żorskie przedszkola będą pełniły dyżury wakacyjne jedynie dla swoich wychowanków. Chcąc zapisać dziecko na dyżur wakacyjny należy skontaktować się z sekretariatem przedszkola. O przyjęciu dziecka na dyżur decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

Zamierzenia luty

TYTUŁ: KARNAWAŁ NA ŚWIECIE Cele ogólne OBSZAR FIZYCZNY • wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach w sali i na świeżym powietrzu • kształtowanie nawyku przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo • doskonalenie...

Zamierzenia Styczeń

TYTUŁ: ZA ZIMOWĄ SZYBĄ Cele ogólne: OBSZAR FIZYCZNY • kształtowanie umiejętności właściwego dobierania ubrania do pory roku i warunków atmosferycznych • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania potrzeb związanych z odpoczynkiem, ruchem, głodem, pragnieniem...

Zamierzenia listopad:

TYTUŁ: KULINARNE CIEKAWOSTKI OBSZAR FIZYCZNY • wdrażanie do dbałości o higienę, kształtowanie świadomości zagrożeń wynikających z jej nieprzestrzegania • kształtowanie umiejętności prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu oraz nawyku sprzątania po posiłku •...

Grupa Pszczółki

Uwielbiamy ruch i muzykę – śpiewamy, tańczymy, gramy na różnych instrumentach oraz tworzymy swoje własne.

NAUCZYCIELE
Sala
Obrazek z niebieskim tłem przedstawiający ucznia w ławce. Obok biały napis zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze.
Skip to content