Zaznacz stronę

WRZESIEŃ

 1. Witajcie w przedszkolu !
 2. Droga do przedszkola.
 3. To były wakacje!
 4. Nadeszła jesień.
 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • dbanie o narządy zmysłów poprzez: dobre oświetlenie miejsc zabaw, pracy, unikanie hałasu, tego, by samemu też nie być jego źródłem, wietrzenie pomieszczeń;
 • rozumienie znaczenia higieny osobistej;
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);

 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej

 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
 • nauka wierszy i piosenki
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.
Skip to content