Zaznacz stronę

Zamierzenia Wrzesień „Sówki”

Witamy w przedszkolu
Jestem bezpiecznym
przedszkolakiem
Chcę być zdrowy
Jesień w ogrodzie i sadzie

W tym miesiącu będziemy:
-poznawać rodzaje i nazwy znaków drogowych
-stosować zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego w praktyce
-poznawać numery alarmowe i rozpoznawać pojazdy uprzywilejowane
-poznawać zapis graficzny i sposób pisania cyfr: 1, 2, 3
-dbać o zdrowie i stosowanie się do prawidłowych nawyków
żywieniowych
-ćwiczyć budowanie dłuższych wypowiedzi
-poznawać znak graficzny litery O i ćwiczyć jej precyzyjną pisownię
-rozpoznawać samogłoski i spółgłoski oraz wyróżniać głoski w
nagłosie
-rozpoznawać warzywa w ogródkach
-wypowiadać się na temat zdrowego odżywiania
-eksperymentować podczas przygotowywania własnych przetworów

Skip to content