Zaznacz stronę

Tydzień 1: Skąd wiem, że mija czas?
Dzieci dowiedzą się:
− jakie są zwyczaje związane z powitaniem nowego roku
− jak wygląda kalendarz
− jakie są rodzaje zegarów, jaki mają wygląd i sposób działania
− jak wykonać prosty zegar słoneczny
− co to jest tzw. zegar przyrody
− na temat cykliczności występowania dnia i nocy oraz pór roku
− jakie nazwy noszą poszczególne pory roku i co jest ich symbolami
Tydzień 2: Kto dokarmia zimą zwierzęta?
Dzieci dowiedzą się:
− jakie trudności mają zimą zwierzęta
− kiedy należy dokarmiać zwierzęta
− dlaczego należy dokarmiać zwierzęta zimą
− co lubią jeść zwierzęta
− kim jest leśniczy i na czym polega jego praca
− jak wyglądają tropy zwierząt
− jaki rodzaj pożywienia powinien znaleźć się w karmniku
Tydzień 3: Co to jest karnawał?
Dzieci dowiedzą się:
− jakie są popularne zabawy i stroje karnawałowe
− jak obchodzony jest karnawał w różnych krajach
Tydzień 4: Babcia i dziadek
Dzieci dowiedzą się:
− co jest cechą charakterystyczną wyglądu osób starszych – mężczyzn i kobiet
− w jaki sposób można okazać szacunek i miłość dziadkom
− jakie zachowania są właściwe, a jakie zachowania są nieodpowiednie w stosunku do osób starszych
− w jakich czynnościach można pomóc babci i dziadkowi
− kim dziadkowie są dla ich rodziców, a kim dla nich
− z jakiego prezentu ucieszyłby się dziadek, a z jakiego ucieszyłaby się babcia
− co można robić i w co można się bawić z babcią, a w co z dziadkiem
− jakie skarby z dzieciństwa może mieć dziadek, a jakie babcia
− jakimi zabawkami bawili się dziadkowie, kiedy byli dziećmi
− na czym grali dziadkowie, kiedy byli dziećmi
Tydzień 5: Bezpieczne ferie zimowe
Dzieci dowiedzą się:
− jakie mamy zimowe dyscypliny sportowe
− w co można bawić się zimą
− jak bezpiecznie bawić się zimą
− w co się ubrać, aby nie zmarznąć podczas zimowych zabaw
− jakie zachowania są nieodpowiednie i niebezpieczne podczas zimowych zabaw

Skip to content