Zaznacz stronę

Zamierzenia dydaktyczno–wychowawcze na miesiąc styczeń 2023

Grupa „Żabki”

Witamy nowy rok;

W karnawale czas na bale;

Moja babcia i mój dziadek;

Zima lubi dzieci;

Dzieci lubią zimę.

 

 • Dzielenie się przeżyciami na forum grupy;
 • Rozwijanie małej motoryki;
 • Rozwijanie szybkiej reakcji na sygnały;
 • Poznanie obrazu graficznego litery „U,u”;
 • Utrwalenie wiadomości na temat czterech pór roku;
 • Zapoznanie z wyglądem litery „B,b”;
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego; Nabywanie umiejętności różnorodnych skoków;
 • Zaznajomienie z wyglądem litery „S, s”;
 • Rozwijanie empatii w stosunku do osób starszych;
 • Wzmacnianie siły mięśni rąk i obręczy barkowej;
 • Przyjmowanie prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń;
 • Utrwalenie znajomości liczb i cyfr w zakresie 1 – 9;
 • Rozwijanie umiejętności rozkładania liczb na składniki;
 • Rozwijanie krytycznego myślenia;
 • Nabywanie wprawy w graniu na instrumentach perkusyjnych;
 • Rozwijanie pamięci muzycznej;
 • Uwrażliwianie na potrzeby osób starszych;
 • Kształtowanie empatycznej postawy względem babci i dziadka;
 • Rozumienie, że wynik liczenia nie zależy od kolejności (np. można liczyć od lewej do prawej lub od prawej do lewej);
 • Coraz sprawniejsze odbieranie i przetwarzanie bodźców;
 • Prowadzenie linii w wyznaczonym kierunku;
 • Koordynacja ruchowa typu prawa – lewa, góra – dół;
 • Rozwijanie kreatywności podczas tworzenia fabuł.
Skip to content