Zaznacz stronę

– układanie warzyw z pociętych części
-uczestniczenie w zabawie
– rozróżnianie i nazywanie wybranych warzyw
-określanie wielkości, koloru wybranych warzyw
– układanie zbiorów według jednej cechy (kształtu, wielkości, koloru)
-słuchanie wierszy z uwagą
-lepienie z plasteliny
– kolorowanie obrazków
-odróżnianie kształtów
-rzucanie piłki oburącz
-taniec do muzyki
-wypowiadanie się na temat kolorów
-powtarzanie wyliczanki
– przeliczanie w zakresie 3 liczebnikami głównymi
– uczestnictwo w zabawie ruchowej
– reagujowanie na przerwę w muzyce i zmiany dynamiczne
-wskazywanie domów niektórych zwierząt (jeż, wiewiórka, niedźwiedź)
-rwanie papieru na drobne części
-naklejanie kawałków papieru na sylwety
– posługiwanie się pojęciem „tyle samo” .

 

Skip to content