Zaznacz stronę

Zamierzenia dydaktyczno–wychowawcze na miesiąc październik 2023

Grupa „Żabki”

W sadzie i w ogrodzie

Złota jesień wokół nas

Dbam o swoje bezpieczeństwo

Ważne wynalazki

Sposoby na jesienną szarugę

 

 • Liczenie się z możliwością przegranej;
 • wydłużanie koncentracji uwagi;
 • coraz szybsza reakcja na zwiększoną ilość sygnałów;
 • wzrost wiedzy n/t pracy sprzedawcy, cen owoców i warzyw;
 • wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, ogólnoludzkich: prawda, dobro, miłość;
 • zaznajomienie z wyglądem i sposobem kreślenia litery „O, o”;
 • kontrolowanie kreski rysunkowej;
 • rozwijanie umiejętności odtwarzania gestodźwięków, rytmizowania i synchronizacji ruchów;
 • poznawanie właściwości liści;
 • coraz bardziej celowe i dokładne ruchy warg, języka, żuchwy i podniebienia;
 • zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy jesieni;
 • poznanie barw ciepłych i zimnych i sposobu ich uzyskiwania;
 • rozwijanie wytrwałości podczas wykonywania bardziej pracochłonnego zadania;
 • rozumienie pojęcia symbolu;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • zaznajomienie z obrazem graficznym litery „M, m”;
 • utrwalenie znajomości zasad przechodzenia przez jezdnię;
 • wzbogacenie słownictwa (droga, jezdnia, chodnik, pas ruchu, skrzyżowanie, przejście dla pieszych);
 • uświadomienie konieczności dbania o bezpieczeństwo;
 • poznanie numeru alarmowego 112;
 • zaznajomienie z wyglądem i sposobem kreślenia litery „T, t”;
 • akceptowanie trudnych emocji;
 • wzbogacenie wiedzy n/t przeznaczenia wybranych urządzeń;
 • rozwijanie zainteresowań technicznych;
 • rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji
 • poznanie znaczenia słowa „hobby”.
Skip to content