Zaznacz stronę

ZAMIERZENIA NA MIECIĄC MARZEC 2023

 

Dbamy o zdrowie na przedwiośniu

Nadchodzi wiosna

W gospodarstwie

Zabawy w teatr

 

-kształtowane wrażliwości dotykowej

-zachęcanie do zdrowego stylu życia

-doskonalenie sprawności manualnej

-rozwijanie inwencji twórczej

-ćwiczenie ogólnorozwojowe

-wdrażanie do prawidłowego rozpoznawania i nazywania warzyw

-zachęcanie do  przestrzegania zasad higieny podczas kontaktu z żywnością

-ćwiczenie umiejętności koncentrowania się

-promowanie zdrowego odżywiania się

-poszerzanie wiadomości dziecka  na temat cech wiosny

-usprawnianie narządów artykulacyjnych

-zapoznanie z nową techniką plastyczną

-zachęcanie do przestrzegania regulaminu i zasad kodeksu

-rozwijanie umiejętności odwzorowywania układu rytmicznego

-usprawnianie techniki liczenia

-doskonalenie pamięci odtwórczej

-wyrabianie poczucia rytmu

-ćwiczenia w porównywaniu liczebności zbiorów

-zapoznanie z rodzinami zwierząt

-utrwalanie nazw zwierząt domowych

rozwijanie logicznego myślenia

-wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi

-zachęcanie do interpretowania ruchem treści piosenki

 

Skip to content