Zaznacz stronę

Wiosenne przebudzenia

W marcu jak w garncu

Nadchodzi wiosna

W świecie figur

-poznamy litery C,G, Ł

-dzieli słowa na głoski

-znamy nazwy zwierząt budzących się na wiosnę

-czytamy proste wyrazy i zdania

rysujemy po śladzie

-zgodnie bawimy się z innymi

-rozpoznajemy zjawiska atmosferyczne na przedwiośniu

-malujemy na określony temat

-sprawnie posługujemy się przyborami malarskimi

-utrwalamy poznane wiadomości podczas obserwacji

-tworzy muzykę

-precyzyjnie rysujemy elementy literopodobne

układa logiczne i dłuższe zdania

– poznajemy cyfrę 9 i liczbę 10

-przeliczamy liczebnikami porządkowymi

-pomagamy w założeniu zielonego ogródka

-wiemy co jest potrzebne roślinie do wzrostu

-wypowiadamy się nt. wiosny

trenujemy zwinność i szybkość

-znamy figury geometryczne płaskie

-słuchamy uważnie bajek

wypowiadamy się nt.  głównych postaci

-rozmawiamy w czasie zabawy umiarkowanym głosem

-poznajemy pracę urzędnika,

-poznamy sposoby powstawania reklamy

-dowiemy się do czego służy reklama

Skip to content