Zaznacz stronę

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze-  Styczeń

Mijają dni, miesiące, lata

Zimowe historie

Bezpieczne zabawy na śniegu

Bezpieczne ferie

dostrzegamy rytmiczności występującej w przyrodzie,

utrwalamy wiedzę na temat swojego wieku

 rozwijamy zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji;

kształtujemy umiejętności wnioskowania i uogólniania

właściwie ubieramy się podczas zimy

uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu

rozumiemy, że ruch na świeżym powietrzu to źródło zdrowia i odporności

znamy następstwo, dni, miesięcy, por roku

wymieniamy nazwy dni tygodnia wg kolejności

zwracamy uwagę na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku

zapamiętujemy cechy typowe dla zimy

poznajemy znak graficzny litery Y,y,K,k

rozpoznajemy cyfrę 5

rozpoznajemy litery po rysowanym kształcie

podejmujemy próbę czytania prostych wyrazów

dokonujemy analizy i syntezy słuchowej

wykonujemy ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem nietypowego przyboru

wypowiadamy się na temat wybranych obrazków

potrafimy tańczyć w zabawie tanecznej

przestrzegamy zasad higieny

układamy schematy wyrazów

czytamy sylaby i krótkie wyrazy

słuchamy opowiadania i odpowiada na pytania

ubieramy właściwy strój w czasie zimy

śpiewamy piosenkę o zimie

dbamy o porządek i ład w miejscu zabawy

używamy zwrotów grzecznościowych

wypowiadamy się na temat bezpiecznych zabaw na śniegu

dostrzegamy zmiany dla pory roku zimy

Skip to content