Zaznacz stronę

Zwierzęta egzotyczne
W kosmosie
Bajki i baśnie
W Marcu jak w Garcu

-poszerzanie wiedzy dzieci na temat afrykańskiej sawanny
-rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
-wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy
-rozwijanie sprawności ruchowych
-doskonalenie prawidłowego używania określeń duży, mały
-wyrabianie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według wielkości
-zapoznanie z tekstem i melodią piosenki, ćwiczenie pamięci
-umuzykalnianie dzieci
-zachęcanie do uważnego słuchania i wypowiadania na forum grupy
-utrwalenie nazw i wyglądu figur geometrycznych
-rozwijanie zainteresowań czytelniczych
-poznanie cech marcowej pogody
-wyrabianie umiejętności płynnego poruszania się
-doskonalenie umiejętności gry na instrumentach
– ćwiczenie pamięci

Skip to content