Zaznacz stronę

TEMATYKA KOMPLEKSOWA
1. Poznajemy nowych kolegów/ koleżanki i nasze przedszkole
2. Jak być bezpiecznym?
3. Moje ciało i moje supermoce
4. Co się zmienia jesienią?

1. Zapoznanie dzieci z budynkiem i ogrodem przedszkolnym oraz zasadami
bezpiecznego zachowania się w sali, łazience, szatni, placu zabaw.
2. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – wdrażanie do przestrzegania
wspólnie ustalonych w grupie zasad współżycia : poznawanie imion i nazwisk
kolegów i koleżanek, swoich znaczków, stosowanie zwrotów grzecznościowych
w kontaktach z dziećmi i dorosłymi, zachęcanie do wspólnych zabaw.
3. Doskonalenie umiejętności samodzielnego korzystania z toalety, mycia i wycierania
rąk.
4. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole – przestrzeganie zasady
zachowania prawidłowej postawy podczas spożywania posiłku, właściwe
posługiwanie się sztućcami, kubkiem oraz serwetką.
5. Wdrażanie do przestrzegania zasady nie przeszkadzania kolegom i koleżankom
w czasie odpoczynku – słuchanie bajek, opowiadań nauczycielki, muzyki
relaksacyjnej i klasycznej.
6. Wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się
podczas spacerów.
7. Poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych.
8. Wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
i odpowiedniego reagowania na nie.
9. Zapoznanie się z częściami ciała i ze zmysłami oraz ich rolą w organizmie człowieka –
wdrażanie do dbałości o higienę ciała i zmysłów.
10. Zdobywanie doświadczeń sprzyjających kształtowaniu świadomości schematu
własnego ciała podczas codziennych czynności w przedszkolu.
11. Zapoznanie się z podstawowymi emocjami.
12. Poszukiwanie oznak jesieni.
13. Zapoznanie się z grzybami jadalnymi i trującymi.
14. Poznanie wyglądu i smaku wybranych owoców i warzyw.
15. Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich oraz muzycznych.
16. Nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb, myśli, odczuć –
zachęcanie do wypowiadania się nt. swoich zainteresowań, ulubionych zabaw.
17. Rozwijanie dużej i małej motoryki.
18. Podejmowanie prób śpiewania piosenek razem z osobą dorosłą oraz rytmicznego
poruszania się przy muzyce.
19. Powtarzanie z pamięci wiersza i prostych piosenek w połączeniu z ruchem.

Skip to content