Wrzesień

1.Malinki w przedszkolu witamy i do zabawy zapraszamy

2. W naszym przedszkolu

3.Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

4.Bezpieczni na drodze

5.Owocowy festiwal

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą

 • budowanie atmosfery sprzyjającej wzajemnemu zaufaniu i akceptacji
 • wdrażanie do współpracy poprzez realizację zadań zespołowych
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;

 • szukanie kompromisu w trudnych sprawach;

 • aktywne słuchanie rozmówcy;

 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami, w codziennych sytuacjach;

 • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom, w kontaktach grupowych;

 • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;

 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;

 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;

 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;

 • rozwijanie sprawności całego ciała

 • uczestniczenie w zabawach: rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;

 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych,

 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;

 • przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;

 • rysowanie, malowanie, wycinanie

 • nauka piosenki

 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach,

 • rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się na temat przestrzegania rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy;

 • obserwacja przyrody

 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych

Skip to content