Zaznacz stronę

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC, GRUPA I ,,ŻABKI’’
1.Zabawy tu i tam
– rozwijanie umiejętności wypowiedzi na forum grupy
– kształtowanie poczucia tożsamości
– utrwalenie nazw i wyglądu figur geometrycznych
– poszerzanie umiejętności plastyczno-technicznych
– wyrabianie nawyku stosowania form grzecznościowych
2.Dbamy o zdrowie na przedwiośniu
– uświadamianie wpływu odżywiania na zdrowie człowieka i zachęcanie do częstego spożywania warzyw i owoców,
– rozumienie pojęcia „higiena własna”
– kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu
– kształcenie umiejętności samodzielnego prawidłowego mycia i wycierania rąk
-rozwijanie zdolności matematycznych, określanie wielkości
3.Nadchodzi wiosna
– zapoznanie z charakterystycznymi cechami wiosny, utrwalanie nazw i charakterystycznych cech czterech pór roku,
– rozwijanie umiejętności dostrzegania barw wokół siebie, rozpoznawanie i nazywanie kolorów podstawowych
– rozwijanie sprawności manualnych
– doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowej
– doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1-3 poprzez porównywanie liczebności zbiorów
– poszerzanie wiadomości przyrodniczych
4.Bajki i baśnie
– rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych
– rozumienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas rozmowy z obcymi
– rozwijanie umiejętności przeliczania
– rozwijanie zdolności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych
– budzenie zamiłowania do śpiewu
– rozwijanie zainteresowań bajkami i baśniami

Skip to content