Zaznacz stronę

ZAMIERZENIA  NA STYCZEŃ   „MOTYLKI”

1. Temat kompleksowy: Pani Zima

2. Temat kompleksowy: Zimowe zabawy na śniegu

3. Temat kompleksowy: Babcia i dziadek

4. Temat kompleksowy: Zwierzęta są głodne

Zakładanie ubrań, butów,spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),

nabywanie koordynacji ruchowej.uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,

rytmiczne poruszanie się przy muzyce, przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,podejmowanie prób wspólnych zabaw,rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują odpowiadanie na pytania,podejmowanie prób wspólnych zabaw, spacerowanie w pobliżu przedszkola, uważne słuchanie rozmówcy, powtarzanie krótkich rymowanek,maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenkuwypowiadanie się prostymi zdaniami, słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej,uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,uczestniczenie w zabawach naśladowczych.powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,liczenie palców, przedmiotów itp. porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi, obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie, oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu.

Skip to content