Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze WRZESIEŃ

Znowu razem Z latawcem w przedszkolu Żegnamy lato Ziemia- Nasza planeta kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integracja z grupą współpraca z rówieśnikami w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku stosowanie zwrotów grzecznościowych...

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

ZAMIERZENIA NA MIESIĄC WRZESIEŃ 1. Jestem w przedszkolu 2. Jestem grzecznym przedszkolakiem 3. Droga do przedszkola 4. Jesień w parku i w lesie – wdrażanie do utrzymywania porządku w miejscu zabawy – rozwijanie orientacji w przestrzeni – rozwijanie...

Zamierzenia wrzesień Pszczółki

WRZESIEŃ Witajcie w przedszkolu ! Droga do przedszkola. To były wakacje! Nadeszła jesień. zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych; dbanie o narządy zmysłów poprzez: dobre oświetlenie miejsc zabaw, pracy, unikanie...
Skip to content