Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze WRZESIEŃ

Znowu razem Z latawcem w przedszkolu Żegnamy lato Ziemia- Nasza planeta kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integracja z grupą współpraca z rówieśnikami w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku stosowanie zwrotów grzecznościowych...
Skip to content