Zaznacz stronę

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Miesiąc : Maj

– rozwijanie mowy – budzenie zainteresowania literami – rozwijanie słuchu fonematycznego – rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter – rozwijanie ciekawości badawczej – rozwijanie sprawności fizycznej – doskonalenie...

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Miesiąc : Kwiecień

poznanie postaci Mikołaja Kopernika oraz dawnych i obecnych sposobów prowadzenia obserwacji poznanie litery „Ł,ł” wyjaśnienie pojęcia gwiazdozbioru poznanie kulistego modelu ziemi – globusu oglądanie książek związanych z kosmosem odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9...

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Miesiąc : Marzec

poznanie litery „P,p” utrwalanie poznanych dotąd liter zapoznanie z zegarem i sposobem jego działania utrwalanie pojęć : wczoraj, dziś, jutro poznanie litery „U,u” poznanie odejmowania jako ubywanie elementów utrwalanie poznanych dotąd liczb poznanie podstawowych...

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne Miesiąc : Luty

poznanie litery „b, B” nazywanie wskazanych części ciała zaznaczanie na rysunku narządów zmysłów wykorzystywanie narządów zmysłów podczas zabaw badawczych różnicowanie słów różniących się tylko jedną głoską podawanie liczby mnogiej i zdrobnień do podanych słów...

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc maj grupa „Wiewiórki”

Tydzień 1: Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?  Dzieci dowiedzą się: − jakie są ciekawe miejsca i budowle w miejscowości ich zamieszkania − jakie znaczenie mają dla mieszkańców budynki i miejsca użyteczności publicznej − jakie nazwy mają budynki użyteczności...

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze maj

Krąg tematyczny: Świat dla odważnych Doskonalenie umiejętności odczytywania, nazywania i wyrażania stanów emocjonalnych Wzbudzanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości Dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach trudnych Uświadomienie źródeł...
Skip to content