Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze listopad

LISTOPAD: -nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki); – słowne określanie struktury kartki i samodzielne próby eksperymentowania...

Pszczółki zamierzenia październik

TEMATY W PAŹDZIERNIKU Co robią zwierzęta jesienią? Jesień w sadzie Jesień na działce Liczymy zwierzęta Dbamy o zdrowie ZAMIERZENIA: Dzieli wyrazy na głoski i sylaby. Wymienia słowa kończące lub rozpoczynające się daną głoską. Poznaje podział głosek na samogłoski i...

Zamierzenia wrzesień Pszczółki

WRZESIEŃ Witajcie w przedszkolu ! Droga do przedszkola. To były wakacje! Nadeszła jesień. zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych; dbanie o narządy zmysłów poprzez: dobre oświetlenie miejsc zabaw, pracy, unikanie...

Zamierzenia maj

Pszczółki OBSZAR FIZYCZNY • doskonalenie umiejętności sprawnego przebierania się, wiązania sznurowadeł • doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole, sprzątania po posiłku • wdrażanie do prawidłowego i estetycznego nakrywania do stołu w sytuacjach...

Zamierzenia czerwiec

Pszczółki OBSZAR FIZYCZNY • wdrażanie do systematycznego podejmowania aktywności ruchowej • doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziem pisarskim z użyciem prawidłowego chwytu • wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych OBSZAR EMOCJONALNY • wdrażanie...

Zamierzenia kwiecień

Pszczółki   TYTUŁ: MORSKIE PODRÓŻE I OPOWIEŚCI     Cele ogólne OBSZAR FIZYCZNY wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach w sali i na świeżym powietrzu kształtowanie nawyku przestrzegania zasad zachowania zapewniających...
Skip to content