Zaznacz stronę

ZAMIERZENIA STYCZEŃ

− poznaje sposoby pomiaru czasu, odczytuje pełne godziny z modelu zegara,
− poznaje przyczyny następstwa dnia i nocy,
– poznaje nazwy miesięcy i ich kolejność,
– liczy w dostępnym mu zakresie, rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczby 7
– wykonuje maskę karnawałową
– zapozna się z literą r : małą, wielką, drukowaną i pisaną,
− podaje liczbę mnogą do podanych wyrazów,
− zapoznał się z literą s: małą, wielką, drukowaną i pisaną,
− śpiewa piosenki, wykonując ustalone ruchy,
− poznaje dodawanie jako przybywanie elementów
− przygotowuje prezent dla babci i dziadka,
− bierze udział w przedstawieniu z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka,
– zapoznał się z literą n: małą, wielką, drukowaną i pisaną,
− poznają znaczenie drzewa genealogicznego, stworzą drzewo swojej rodziny
− dzieli słowa na głoski, rozpoznaje i nazywa poznane litery,
− tworzy prace plastyczne z wykorzystaniem poznanych technik,
– dowiedzą się do czego jest potrzebny internet i czy jest bezpieczny
– określą do czego służą radio, telewizja , gazeta
-ćwiczenie orientacji w przestrzeni
– stworzą grafikę do własnej gry komputerowej i ulepią główną postać z plasteliny

Skip to content