Zaznacz stronę

Czego uczymy się w marcu w grupie trzylatków? 

Tydzień 27: W marcu jak w garncu
Tydzień 28: Zabawy tu  i tam
Tydzień 29: Dbamy o zdrowie na przedwiośniu
Tydzień 30: Nadchodzi wiosna  

Umiejętności dziecka:
-wypowiada się nt.  pogody
-używa określeń właściwych dla pogody
-określa stan pogody przedstawionych na obrazkach
-właściwie dobiera strój do pogody
-chętnie się wypowiada 
-odnajduje zwiastuny przedwiośnia
-zna symbole pogody i dobiera właściwe do pogody tego dnia 
-zna przysłowie o marcu
-rozpoznaje i nazywa zjawiska pogodowe
-słucha bajki z zainteresowaniem 
-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i oddechowych 
-układa puzzle  
-zna zabawę „Stary niedźwiedź”
-zna zabawy „Mam chusteczkę”, „Kółko graniaste” -tańczy i śpiewa ,ma poczucie rytmu 
-wyodrębnia zbiory prostokątów, kół i kwadratów 
-podejmuje próby wycinania nożyczkami
-skleja wycięte elementy
-koloruje symbole zdrowia
-wie co jest ważne dla zdrowia
-rozpoznaje i nazywa produkty spożywcze ,określa które są zdrowe, a które niezdrowe
-bawi się bezpiecznie na placu przedszkolnym
-aktywnie uczestniczy w zabawie 
-rysuje koła małe i duże
-zna charakterystyczne cechy wiosny
-odnajduje oznaki wiosny w parku
 -lepi kulki z plasteliny i przykleja je w odpowiednim miejscu 
-nazywa wybrane ptaki
-maszeruje przy muzyce
-liczy , dodaje  
-wie co jest symbolem zimy
-zna zwyczaj pożegnania zimy i powitania wiosny 
-wypowiada krótką rymowankę
– kończy rozpoczęte zdanie 
-koloruje kredkami obrazek

 

Skip to content