Zaznacz stronę

Krąg tematyczny: Choinkowe czary

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt
 • Doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy i przed zaproszonymi rodzicami
 • Zapoznanie z ciężką pracą górnika- Dzień górnika
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt w okresie zimy

 

Krąg tematyczny: Nadchodzi zima

 • Doskonalenie umiejętności recytowania wierszy i śpiewania piosenek.
 • Zapoznanie z oznakami zimy
 • Doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania dotyczące tekstu
 • Doskonalenie umiejętności dzielenia słów na sylaby oraz wyróżniania poszczególnych głosek.

 

Krąg tematyczny: Święta tuż- tuż

 • Pełnienie funkcji współgospodarza uroczystości oraz wdrażanie do okazywania szacunku zaproszonym gościom zgodnie z tradycją polskiej gościnności.
 • Poznanie zwyczajów i tradycji zwianych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz chęci aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt

 

Skip to content