Zaznacz stronę

TEMATY  TYGODNIOWE :

 1. Co cieszy Mikołaja?
 2.  Jakie sporty uprawia Pani Zima?
 3.  O czym w święta każdy z nas pamięta?
 4.  Który żywioł jest najważniejszy?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 1. Dzieli słowa na głoski, rozpoznaje i nazywa poznane litery
 2. Zapoznał się z literą : i, I małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 3. Liczy w dostępnym mu zakresie, rozpoznaje i nazywa zapis cyfrowy liczb: 1,2,3,4.,5,0, 6,7.
 4. Poznaje nazwy miesięcy, potrafi podać datę swoich urodzin.
 5. Poznaje tradycje mikołajkowe w wybranych krajach świata.
 6. Poznaje pracę górnika oraz z elementy jego stroju galowego.
 7.  Pokazuje czynność bez słów, powtarza wykonywaną czynność.
 8. Wie, na czym polega praca wolontariusza
 9. Zapoznał się z literą : d, D małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 10. Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu
 11. Wymienia dni tygodnia.
 12. Szacuje wagę i ilość wybranych przedmiotów.
 13. Formułuje i sprawdza hipotezy badawcze, poznaje właściwości śniegu i lodu.
 14. Buduje zdania z wykorzystaniem spójników.
 15. Zapoznał się z literą : k, K – małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 16. Wymienia sposoby przygotowywania się do świąt.
 17. Porównuje liczebność zbiorów, stosując znaki: >, <, =.
 18. Zna tradycje bożonarodzeniowe oraz ich znaczenie symboliczne.
 19. Podaje nazwy wybranych instrumentów. Rozpoznaje instrument po wydawanych dźwiękach.
 20. Poznaje cechy charakterystyczne czterech żywiołów.

 

Skip to content