Informacje

Zamierzenia na miesiąc styczeń

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ, GRUPA I ,,ŻABKI’’ 1.Zwierzęta zimą -poszerzanie wiadomości nt. ptaków -rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą - utrwalanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych, wyrabianie umiejętności ruchowego...

Zamierzenia na miesiąc grudzień

Zamierzenia na miesiąc grudzień 1. Co przynosi zima rozwijanie pamięci mechanicznej i zachęcanie do odtwarzania wiersza ruchemrozwijanie umiejętności matematycznychdoskonalenie sprawności aparatu mowyprowadzenie zajęć badawczych ze śniegiemzachęcenie do wyciągania...

Grupa Żabki

Jesteśmy ciekawi świata i każdego dnia odkrywamy nasze przedszkole, gdzie chętnie przychodzimy.

NAUCZYCIELE
Sala
Obrazek z niebieskim tłem przedstawiający ucznia w ławce. Obok biały napis zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze.
Skip to content