Zaznacz stronę

Krąg tematyczny ” Zimowe sporty”

 • Rozwijanie mowy i koncentracji.
 • Zapoznanie z zimowymi sportami.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Umuzykalnianie dzieci poprzez prowadzenie zabaw muzyczno -ruchowych.
 • Przypomnienie zasad bezpiecznych zabaw zimą.

Krąg tematyczny:  W krainie baśni

 • Doskonalenie umiejętności stosowania technik twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni podczas działania i zabaw słownych.
 • Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych.

Krąg tematyczny: Zgoda wszystkim potrzebna

 • Uświadomienie dzieciom najczęstszych przyczyn i sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów
 • Doskonalenie umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych
 • Wzmacnianie kontroli emocjonalnej w sytuacjach trudnych
 •  Budowanie prawidłowych relacji i dążenie do przestrzegania zasad zachowania w grupie rówieśniczej
 • Rozwijanie empatii i hamowanie reakcji agresywnych
 •  Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, sprzyjającej otwartemu komunikowaniu o własnych przeżyciach, problemach

 

Skip to content