Zaznacz stronę

Zamierzenia dydaktyczno–wychowawcze na miesiąc listopad 2023

Grupa „Żabki”

Wszyscy mają domy

Leśne śpiochy i nie-śpiochy

Odkrywamy kosmos

Zabawa w teatr

 

-odczuwanie więzi grupowej

-panowanie nad dynamiką swoich ruchów

-utrwalenie znajomości adresu domowego

-zapoznanie z różnymi rodzajami budynków, schronień, domów

-rozwijanie umiejętności porównywania elementów zbioru pod  względem liczebności, z pominięciem wyglądu

-rozumienie pojęć: mniej, więcej, tyle samo

-dostrzeganie różnic i podobieństw

-nabywanie wiedzy dotyczącej Polski

-wzbudzanie postawy patriotycznej

-wzbogacenie słownictwa (godło, flaga, niepodległość)

-nabywanie postawy opiekuńczości w stosunku do zwierząt

-rozumienie pojęcia „wyraz”,

-poznanie znaku dodawania

-utrwalenie znajomości cyfr 1-5

-rozumienie pojęć: daleko – blisko, dalej – bliżej

-zwrócenie uwagi na zróżnicowanie kształtów liter

-rozumienie pojęć: w, na, pod, nad, między, za

-dokładne wykonywanie instrukcji słownej

-utożsamianie i różnicowanie dźwięków mowy

-zaznajomienie z obrazem graficznym liczby 6

-rozumienie pojęcia symbolu

-wykazanie starań o dobre zaprezentowanie swoich pomysłów

– wyczuwanie właściwości tworzywa plastycznego

-poznanie obrazu graficznego liczby 7

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno–wychowawcze na miesiąc grudzień 2023

Grupa „Żabki”

 

Imieniny Mikołaja

Kuchenne Laboratorium

Czekamy na święta

Świąteczne spotkania rodzinne

 

-odkrywanie przyjemności ze sprawiania niespodzianek innym

-rozwijanie inwencji twórczej

-rozwijanie refleksu, podporządkowanie się ustalonym regułom

-wyczuwanie właściwości tworzywa plastycznego

-rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

-rozwijanie zmysłu dotyku

– podzieli się swoimi przemyśleniami n/t czym jest dobroć

– utrwali znajomość poznanych liter

– pozna obraz graficzny liczby 7

utrwali znajomość liczebników porządkowych

– utrwali nazewnictwo naczyń i przyborów kuchennych

– wykona pracę plastyczną „Spaghetti”

– rozróżni samogłoski i spółgłoski

– utrwali pojęcia: więcej, mniej, tyle samo

– uświadomi sobie różnice w wyposażeniu kuchni dawniej i dzisiaj

– pozna zasady zabawy w „znikającą piosenkę”

-współdziała w zabawie z innymi’

– rozróżni i oddzieli w zabawie samogłoski od spółgłosek

– utrwali pojęcia: ciężki – lekki

– pozna sposób konstruowania najprostszej wagi

– wykona improwizacje wokalne

– rozróżni i oddzieli w zabawie samogłoski od spółgłosek

– utrwali pojęcia: ciężki – lekki

– pozna sposób konstruowania najprostszej wagi

– wykona improwizacje wokalne

– pozna historię narodzin Pana Jezusa

– rozpozna kształty liter po dotyku

– zbuduje zamek pani Zimy

– współdziała w zabawie z innymi

-odprężenie, odciążenie systemu nerwowego

panowanie nad ruchami ręki podczas rysowania w nietypowej pozycji

-rozwijanie odporności emocjonalnej

-rozwijanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych

-rozwijanie pamięci słuchowej

-rozwijanie umiejętności wycinania zamierzonej formy wprost z papieru

-utrwalenie wiadomości n/t Świąt Bożego Narodzenia

Skip to content