Zaznacz stronę

Zamierzenia dydaktyczno–wychowawcze na miesiąc listopad 2023

Grupa „Żabki”

Wszyscy mają domy

Leśne śpiochy i nie-śpiochy

Odkrywamy kosmos

Zabawa w teatr

 

-odczuwanie więzi grupowej

-panowanie nad dynamiką swoich ruchów

-utrwalenie znajomości adresu domowego

-zapoznanie z różnymi rodzajami budynków, schronień, domów

-rozwijanie umiejętności porównywania elementów zbioru pod  względem liczebności, z pominięciem wyglądu

-rozumienie pojęć: mniej, więcej, tyle samo

-dostrzeganie różnic i podobieństw

-nabywanie wiedzy dotyczącej Polski

-wzbudzanie postawy patriotycznej

-wzbogacenie słownictwa (godło, flaga, niepodległość)

-nabywanie postawy opiekuńczości w stosunku do zwierząt

-rozumienie pojęcia „wyraz”,

-poznanie znaku dodawania

-utrwalenie znajomości cyfr 1-5

-rozumienie pojęć: daleko – blisko, dalej – bliżej

-zwrócenie uwagi na zróżnicowanie kształtów liter

-rozumienie pojęć: w, na, pod, nad, między, za

-dokładne wykonywanie instrukcji słownej

-utożsamianie i różnicowanie dźwięków mowy

-zaznajomienie z obrazem graficznym liczby 6

-rozumienie pojęcia symbolu

-wykazanie starań o dobre zaprezentowanie swoich pomysłów

– wyczuwanie właściwości tworzywa plastycznego

-poznanie obrazu graficznego liczby 7

 

 

 

Skip to content