Zaznacz stronę

 

Zamierzenia dydaktyczno–wychowawcze na miesiąc grudzień 2023

Grupa „Żabki”

 

Imieniny Mikołaja

Kuchenne Laboratorium

Czekamy na święta

Świąteczne spotkania rodzinne

 

-odkrywanie przyjemności ze sprawiania niespodzianek innym

-rozwijanie inwencji twórczej

-rozwijanie refleksu, podporządkowanie się ustalonym regułom

-wyczuwanie właściwości tworzywa plastycznego

-rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

-rozwijanie zmysłu dotyku

– podzieli się swoimi przemyśleniami n/t czym jest dobroć

– utrwali znajomość poznanych liter

– pozna obraz graficzny liczby 7

utrwali znajomość liczebników porządkowych

– utrwali nazewnictwo naczyń i przyborów kuchennych

– wykona pracę plastyczną „Spaghetti”

– rozróżni samogłoski i spółgłoski

– utrwali pojęcia: więcej, mniej, tyle samo

– uświadomi sobie różnice w wyposażeniu kuchni dawniej i dzisiaj

– pozna zasady zabawy w „znikającą piosenkę”

-współdziała w zabawie z innymi’

– rozróżni i oddzieli w zabawie samogłoski od spółgłosek

– utrwali pojęcia: ciężki – lekki

– pozna sposób konstruowania najprostszej wagi

– wykona improwizacje wokalne

– rozróżni i oddzieli w zabawie samogłoski od spółgłosek

– utrwali pojęcia: ciężki – lekki

– pozna sposób konstruowania najprostszej wagi

– wykona improwizacje wokalne

– pozna historię narodzin Pana Jezusa

– rozpozna kształty liter po dotyku

– zbuduje zamek pani Zimy

– współdziała w zabawie z innymi

-odprężenie, odciążenie systemu nerwowego

panowanie nad ruchami ręki podczas rysowania w nietypowej pozycji

-rozwijanie odporności emocjonalnej

-rozwijanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych

-rozwijanie pamięci słuchowej

-rozwijanie umiejętności wycinania zamierzonej formy wprost z papieru

-utrwalenie wiadomości n/t Świąt Bożego Narodzenia

Skip to content