Zaznacz stronę

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE LISTOPAD

– odkładanie zabawek na miejsce
-przestrzeganie zadas grupowych
– wypowiadanie się na temat pogody
– rysowanie flamastrem po konturach
– układanie prostych rytmów
– reagowanie na ustalony sygnał
– aktywne uczsetnictwo w zabawach ruchowych
– ćwiczenie koncentracji uwagi
– uczestnictwo w zabawach relaksacyjnych
– układanie obrazków do opowiadania
– maszerowanie w podanym rytmie
– malowanie farbami
– dobieranie obrazków według przeciwieństwa
-przeliczanie do trzech
– podskakiwanie do rytmu.

Skip to content