Zaznacz stronę

Zamierzenia dydaktyczno–wychowawcze na miesiąc wrzesień 2023

Grupa „Żabki”

Witaj przedszkole

Razem jest weselej

Nasze emocje i uczucia

Powitanie jesieni

 

 • Przyswojenie zasady odnoszenia zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie;
 • próby nazywania emocji;
 • rozwój wrażliwości emocjonalnej
 • szybka reakcja na sygnał słowny;
 • wzbogacenie wiedzy n/t różnych możliwości spędzania wakacji;
 • budowanie wypowiedzi kilkuzdaniowej;
 • precyzyjne wyrażanie myśli (opowiadanie wg planu);
 • rozwój szybkości, gibkości;
 • interesowanie się otoczeniem przedszkola (swoją „małą ojczyzną”);
 • próby tworzenia dialogów;
 • odczuwanie radości podczas wspólnej zabawy z grupą;
 • rozwijanie koncentracji uwagi;
 • zacieśnianie więzi koleżeńskich;
 • rozwój spostrzegawczości słuchowej;
 • lepsze poznanie i rozumienie siebie nawzajem;
 • dokonywanie syntezy sylabowej wyrazów;
 • rozwijanie zainteresowań literaturą;
 • usprawnienie małej motoryki;
 • wzajemne poznawanie swoich zainteresowań;
 • całościowe poznawanie wyrazów;
 • poszanowanie zabawek;
 • odkrywanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku;
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.

 

 

Skip to content