Zaznacz stronę

Każdy lubi karnawał
Zwierzęta zimą
Kocham babcię i dziadka
Zabawy na śniegu
W lodowej krainie

-rozumienie pojęć: karnawał, przebierańcy
-doskonalenie sprawności manualnej
– doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami z przodu: z tyłu, na
prawym kolanie, na lewym kolanie, na głowie
– poznanie nazw wybranych ptaków zimujących u nas
-doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej
-wdrażanie do porządkowania stanowiska pracy
-umuzykalnianie dzieci
-rozwijanie logicznego myślenia
-zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności
-kształtowanie prawidłowej postawy podczas oglądania filmu
-wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami
-utrwalenie wyglądu koła i rozpoznawanie tej figury wśród innych
-poznanie różnych zabaw na świeżym powietrzu w zimie
-zachęcanie do prowadzenia doświadczeń i wyciągania wniosków
-rozwijanie zainteresowania życiem ludzi w innych krajach
-wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy
-rozwijanie sprawności ruchowej oraz poczucia bezpieczeństwa
-doskonalenie umiejętności dzielenia słów na sylaby

Skip to content