Zaznacz stronę

Idzie górnik drogą z Mikołajem

Prąd pomaga w przygotowaniach do świąt  

W świątecznym nastroju

 

-podejmujemy próby czytania prostych wyrazów

– podejmujemy próby dzielenia wyrazów na głoski

-łączymy napis z obrazkiem

-aktywnie uczestniczymy z ćwiczeniach gimnastycznych

-szanujemy innych podczas ich wystąpień na forum

-słucha innych z uwaga

-wypowiadamy się na forum

-recytujemy  fragmenty wiersz z  pamięci

-podejmujemy prace porządkowe

-odgrywamy role w przedstawieniu świątecznym

-trenujemy kulturę przyjmowania gości

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-uznajemy prawo innych do odpoczynku, zgodnej zabawy

-pamiętamy o higienie osobistej

– wymieniamy cechy charakterystyczne dla poszczególnych pór roku

-samodzielnie projektujemy swoją pracę plastyczną

-kształtujemy świadomość matematyczną

-utrwalamy znaki graficzny cyfry 6

-podejmujemy zabawy z literami R,L

-podejmujemy eksperymenty graficzne

-poznajemy pracę górnika

-zdobywamy wiedzę na temat pożyteczności z urządzeń eklektycznych

-budujemy dłuższe logiczne i poprawne pod względem gramatycznym zdania

-pomagamy w  przygotowaniach do świąt

-poznajemy  tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia,

-tworzymy świąteczną atmosferę poprzez śpiewanie kolęd i pastorałek

-wykonujemy tradycyjne ozdoby świąteczne

-uczestniczymy w  zabawach sprzyjających rozwijaniu się

pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się

z niepowodzeniem;

Skip to content