ZAMIERZENIA NA MIESIĄC WRZESIEŃ

1. Jestem w przedszkolu

2. Jestem grzecznym przedszkolakiem

3. Droga do przedszkola

4. Jesień w parku i w lesie

– wdrażanie do utrzymywania porządku w miejscu zabawy

– rozwijanie orientacji w przestrzeni

– rozwijanie inwencji twórczej dziecka

– zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na określony temat

– wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych

– kolorowanie według podanego wzoru

– rozwijanie zmysłu dotyku

– usprawnianie motoryki małej i dużej

– ćwiczenia w rozpoznawaniu dźwięków wysokich i niskich

– zachęcenie do reakcji na polecenia

– zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego

– doskonalenie umiejętności porównywania wielkości

– ćwiczenie pamięci i rytmiczności

– posługiwanie się nazwami samochodów uprzywilejowanych

– utrwalenie numerów alarmowych

– zapoznanie z charakterystycznymi cechami jesieni

– wyrabianie zdolności skupiania uwagi

Skip to content