MARZENIA DZIECI

MUZYKA WOKÓŁ NAS

ZABAWY Z TATĄ I LATEM

BEZPIECZNE WAKACJE

SMAKI LATA

-poznajemy swoje prawa i obowiązki, wypowiadamy się na ich temat

-współdziałamy z dziećmi w zabawie

-czerpiemy radość ze wspólnej zabawy

-opowiadamy o swoich marzeniach

-prezentujemy program artystyczny z okazji święta rodziców

-aktywne uczestniczymy w organizowaniu świąt ( Dnia Matki, Dzień Dziecka) na terenie przedszkola

-uczymy się kulturalnej postawy widza  w trakcie odbioru przedstawienia teatralnego

-ćwiczymy analizę i syntezę słuchową wyrazów

-wyodrębniamy w słowach sylaby, określamy ich kolejność dzielimy słowa na sylaby; liczymy sylaby w słowach; tworzymy słowa rozpoczynające się, kończące się daną sylabą,

-doskonalimy znajomość dni tygodnia, doskonalimy umiejętność liczenia

-uczymy się wyrażać swoje myśli, potrzeby, przeżycia
w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach

-uczymy się wyrażać swoje przeżycia wewnętrzne, uczucia poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej

-uczestniczymy w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,

-podejmujemy próby improwizacji na instrumentach

– słuchamy wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów

-wykonujemy ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną

-poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu

Skip to content